Tag: ป้าย ไฟ ร้าน อาหาร

เรื่องของกฎหมาย กับ ป้ายที่เราจะต้องรู้เรื่องของกฎหมาย กับ ป้ายที่เราจะต้องรู้

สำหรับนักธุรกิจนั้นสิ่งหนึ่งนั้นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของเรานั้นได้กำไรมากยิ่งขึ้นนั้นคือในเรื่องของ “ป้ายโฆษณา” ซึ่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่ ๆ หรือ ธุรกิจเล็ก ๆ นั้นก็จะต้องใช้ป้ายโฆษณาในการทำให้ลูกค้านั้นได้รู้จักกับธุรกิจของเรามากขึ้น และ แน่นอนว่า ในการติดป้ายโฆษณา เพื่อในการหาผลกำไรแล้วย่อมมีเรื่องของ กฎหมาย เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  ดังันั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกฎหมาย กับ  ป้ายภาษีให้หลายคนนั้นเข้าใจนะครับ เพื่อที่จะได้เข้าใจได้มากขึ้นในเรื่องของภาษี ป้ายคืออะไร  ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ “ป้าย” กันก่อนนะครับ  เพราะว่าป้ายนั้นค่อนข้างสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ ซึ่งความหมายของป้ายนั้นหมายถึง ป้ายที่แสดงยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายประกอบการค้า หรือ ประกอบกิจการอื่น ๆ